Om OTTABOK

– Alt innen førtrykktjenester

Historie

 

ottaBOK tilbyr alle tjenester innen førtrykk, trykk, ferdiggjøring og bind.

Som utdannet typograf av «den gamle skolen», har jeg jobbet innen grafisk siden 1986.

Det betyr at jeg gjennom lang erfaring har tatt med meg den grunnleggende kunnskapen

om typografi inn i den moderne måten å produsere trykksaker på.

Jeg startet som typograflærling hos Engers Boktrykkeri AS på Otta og jobbet i samme

bedrift fram til 2012. Fra 1996 var stillingen min IT-ansvarlig og jeg jobbet parallelt med

IT-oppgaver og produksjon. Har høy genrell IT-kompetanse og har blitt en spesialist

på problemløsning og utvikling av effektive arbeidsrutiner. Fra 2014–2018 var jeg ansatt

ved AiT Bjerch AS.

 

ottaBOK er naturlig nok lokalisert på Otta i Gudbrandsdalen, med kunder

spredt over hele Norge, med hovedvekt på forlagsbransjen. Min største samarbeidspartner

er Universitetsforlaget i Oslo.

Som et lite foretak er ottaBOK en fleksibel og pliktoppfyllende samarbeidspartner,

som står for raske, presise og fleksible tjenester.

 

Ta kontakt i dag!

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

 

ottaBOK

Anders Sagdalen

 

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved